Aktualności

Podsumowanie I semestru 2016/2017

Blisko 500 spotkań z dziećmi, młodzieżą oraz z osobami starszymi  – to bilans zajęć profilaktycznych przeprowadzonych przez strażników w I semestrze roku szkolnego 2016/2017.

Funkcjonariusze Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej, jak co roku, od września rozpoczęli intensywną pracę. Zajęcia prowadzone były w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych, klubach osiedlowych, parafiach oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Strażnicy przeprowadzili ok. 500 spotkań, w których  uczestniczyło ponad 11 tys. odbiorców.

Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia ,, Uwaga na obcych’’, takich lekcji w I semestrze przeprowadzono 90. Uczestniczyło w nich ponad 2000 dzieci i młodzieży.

Od września 2016 roku wprowadzone zostały nowe tematy zajęć profilaktycznych :

,,Najważniejszy I Krok ’’, ,, Zanim poprosisz rodziców”, ,, Zwierzęta w mieście’’ oraz 
,, Bezpieczne spotkanie ’’. Pomyśleliśmy również o osobach starszych. To właśnie dla nich przygotowaliśmy zajęcia ,, Bezpieczny senior ’’. W ramach tego programu zostały opracowane  następujące tematy spotkań: ,,Monter, wnuczek, policjant, ….. i inni-sposoby oszustw na osobach starszych’’, ,, Sprzedać za wszelką cenę’’ oraz ,, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

Intensywna praca czeka funkcjonariuszy również podczas ferii. W tym czasie strażnicy spotykają się z dziećmi w przedszkolach i na zimowiskach, kontynuując rozpoczęte przed feriami tematy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.