Aktualności

Piec to nie śmietnik

A sezon grzewczy dla wielu osób jest to okazja do pozbycia się śmieci.

Odpady z tworzyw sztucznych, opakowania, czy elementy starych mebli trafiają wtedy do domowych pieców. Korzyści z takiego opalania są znikome, mogą za to przysporzyć właścicielowi sporo kłopotów. Wrzucanie do pieca śmieci powoduje bowiem, że powstają szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska zanieczyszczenia.

Od początku sezonu grzewczego strażnicy kontrolują posesje wskazane nam przez mieszkańców miasta, których niepokoi czarny, gryzący dym bądź drażniący zapach. W ramach kontroli szczególną uwagę zwracają na rodzaj zgromadzonego do celów grzewczych opału. Właściciele posesji są także pouczani o obowiązującym zakazie spalania odpadów w piecach i informowani o szkodliwości takiego działania.

Strażnicy prowadzą również akcję informacyjno - edukacyjną „Nie pal śmieci! Reaguj, jeśli ktoś to robi!” . Funkcjonariusze spotykają  się z mieszkańcami poszczególnych dzielnic i przekazują ulotki zawierające treści dotyczące zakazu spalania śmieci w domowym piecu. Spalanie odpadów powoduje nie tylko zanieczyszczenie środowiska, ale stwarza przede wszystkim duże zagrożenie dla ludzi wdychających szkodliwe substancje.

Przypominamy, że domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów. Palić w nim można opał dozwolony, np. czyste drewno, węgiel, koks, miał, groszek ekologiczny. Natomiast palić nie wolno: plastikowych butelek, lakierowanego i malowanego drewna, odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych, plastikowych toreb z polityenu itp.

Za spalanie odpadów w przydomowych piecach grozi mandat w wysokości do 500 PLN.