Aktualności

piece do kontroli

Od dzisiaj aż do końca tygodnia potrwają wspólne kontrole straży miejskiej i pożarnej.

W związku z tym, iż w czasie sezonu grzewczego w całej Polsce dochodzi do pożarów i zaczadzeń, w celu zapobieżenia  im, Straż Miejska prowadzi także kontrole wraz ze Strażą Pożarną, przypominając właścicielom nieruchomości o konieczności czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych. .

W ramach kontroli szczególną uwagę zwracają na rodzaj zgromadzonego do celów grzewczych opału. Właściciele posesji są także pouczani o obowiązującym zakazie spalania odpadów w piecach i informowani o szkodliwości takiego działania.

Strażnicy prowadzą również akcję informacyjno- edukacyjną, spotykając się z mieszkańcami poszczególnych dzielnic naszego miasta i przekazują ulotki zawierające treści dotyczące zakazu spalania śmieci w domowym piecu. Uświadamiają, w jaki sposób prawidłowo palić w piecu, aby było ono bardziej ekonomiczne, efektywne i mniej szkodliwe dla zdrowia i środowiska.