Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

piece do kontroli

Od dzisiaj aż do końca tygodnia potrwają wspólne kontrole straży miejskiej i pożarnej.

W związku z tym, iż w czasie sezonu grzewczego w całej Polsce dochodzi do pożarów i zaczadzeń, w celu zapobieżenia  im, Straż Miejska prowadzi także kontrole wraz ze Strażą Pożarną, przypominając właścicielom nieruchomości o konieczności czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych. .

W ramach kontroli szczególną uwagę zwracają na rodzaj zgromadzonego do celów grzewczych opału. Właściciele posesji są także pouczani o obowiązującym zakazie spalania odpadów w piecach i informowani o szkodliwości takiego działania.

Strażnicy prowadzą również akcję informacyjno- edukacyjną, spotykając się z mieszkańcami poszczególnych dzielnic naszego miasta i przekazują ulotki zawierające treści dotyczące zakazu spalania śmieci w domowym piecu. Uświadamiają, w jaki sposób prawidłowo palić w piecu, aby było ono bardziej ekonomiczne, efektywne i mniej szkodliwe dla zdrowia i środowiska.