Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

Spalanie odpadów - kontrole wciąż trwają

W ramach upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta  strażnicy sprawdzają, czy w przydomowych piecach nie są spalane odpady, między innymi plastikowe opakowania, opakowania foliowe, wyroby z gumy, drewno pokryte farbami lub elementy mebli tapicerowanych.

Właściciel kontrolowanej posesji ma obowiązek wskazać funkcjonariuszom miejsce, w którym znajduje się piec i zgromadzony opał.

Od początku sezonu grzewczego strażnicy kontrolują posesje wskazane nam przez mieszkańców miasta, których niepokoi czarny, gryzący dym bądź drażniący zapach.

Od połowy stycznia funkcjonariusze profilaktycznie odwiedzają posesje w różnych rejonach miasta kontrolując i jednocześnie informując o szkodliwości spalania odpadów.   Przypominają także mieszkańcom o konieczności czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych w celu zapobieżenia powstawania pożaru i zaczadzeniu.

Strażnicy prowadzą również akcję edukacyjną, spotykając się z mieszkańcami poszczególnych dzielnic miasta, przypominają w jaki sposób prawidłowo palić w piecu, aby było ono bardziej ekonomiczne, efektywne i mniej szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Od początku października 2016 roku strażnicy przeprowadzili 214 tego typu kontroli. W ich wyniku w 11 przypadkach wykryto spalanie odpadów. Nałożono 6 mandatów karnych, skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie, w dwóch przypadkach zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

Za spalanie śmieci w domowym piecu przewidziany jest mandat karny w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5 tysięcy zł.