BEZPIECZEŃSTWO NA 6

„BEZPIECZEŃSTWO NA 6”
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy
dla uczniów II klas gimnazjalnych

Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Białymstoku zaprasza uczniów klas II gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie oraz zasad udzielania I pomocy przedmedycznej,
 pn. „Bezpieczeństwo na 6”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Jego głównym celem jest utrwalenie umiejętności właściwych zachowań wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz podnoszenie świadomości
i wiedzy na temat ryzyka zażywania dopalaczy.
Szkołę może reprezentować jeden zespół trzyosobowy, wyłoniony przez dyrektora, pedagoga bądź nauczyciela gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch etapów: części teoretycznej
i praktycznej. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie

Bezpieczna i Przyjazna Szkoła

Jest to projekt, którego współpomysłodawcą jest Szkoła Podstawowa Nr 44 w Białymstoku. Jego celem jest propagowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Jedną z części projektu było wykazanie się przez uczniów wiadomościami i umiejętnościami związanymi z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Podsumowaniem był zaś festyn, który ma na celu promowanie bezpiecznych, aktywnych i sportowych form spędzania czasu wolnego przez uczniów, wolnych od zachowań ryzykownych.

Głównym celem przedsięwzięcia jest uświadomienie niebezpieczeństw czyhających na młodzież podczas wakacji oraz zwrócenie szczególnej uwagi na konsekwencje błędnych zachowań i decyzji.

W trakcie imprezy odbywały się różnorodne konkursy, gry i zabawy. Podczas festynu przeprowadzono także pokaz umiejętności psów służbowych straży miejskiej oraz KMP w Białymstoku. Psy zaprezentowały umiejętności w zakresie posłuszeństwa oraz obrony przed atakiem na przewodnika.