Eko-strażnik.Razem na straży przyrody

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

 

Straż Miejska w Białymstoku wspólnie z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo - Produkcyjnym „Lech” Sp. z o.o. organizuje pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, konkurs plastyczny pod nazwą „Eko-strażnik. Razem na straży przyrody”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4-6 lat z białostockich przedszkoli. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formie plakatu o formacie nie większym niż A3 w dowolnej technice : rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka.

Treścią pracy ma być temat związany z ochroną środowiska, jak być ekologicznym z punktu widzenia przedszkolaka. Dlaczego należy zbierać, segregować, przetwarzać a także spalać odpady w spalarni. W jaki sposób można wykorzystywać powtórnie odpady i wytworzyć z nich kolejne nowe przedmioty i rzeczy.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta, propagowanie zasad prawidłowej segregacji, sortowania, recyklingu, wtórnego wykorzystania zdawałoby się niepotrzebnych odpadów.

Regulamin konkursu plastycznego ,, Eko-strażnik. Razem na straży przyrody” dostępny jest tutaj

 

Bezpieczna i Przyjazna Szkoła

Jest to projekt, którego współpomysłodawcą jest Szkoła Podstawowa Nr 44 w Białymstoku. Jego celem jest propagowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Jedną z części projektu było wykazanie się przez uczniów wiadomościami i umiejętnościami związanymi z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Podsumowaniem był zaś festyn, który ma na celu promowanie bezpiecznych, aktywnych i sportowych form spędzania czasu wolnego przez uczniów, wolnych od zachowań ryzykownych.

Głównym celem przedsięwzięcia jest uświadomienie niebezpieczeństw czyhających na młodzież podczas wakacji oraz zwrócenie szczególnej uwagi na konsekwencje błędnych zachowań i decyzji.

W trakcie imprezy odbywały się różnorodne konkursy, gry i zabawy. Podczas festynu przeprowadzono także pokaz umiejętności psów służbowych straży miejskiej oraz KMP w Białymstoku. Psy zaprezentowały umiejętności w zakresie posłuszeństwa oraz obrony przed atakiem na przewodnika.