Bezpieczna i Przyjazna Szkoła

Jest to projekt, którego współpomysłodawcą jest Szkoła Podstawowa Nr 44 w Białymstoku. Jego celem jest propagowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Jedną z części projektu było wykazanie się przez uczniów wiadomościami i umiejętnościami związanymi z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Podsumowaniem był zaś festyn, który ma na celu promowanie bezpiecznych, aktywnych i sportowych form spędzania czasu wolnego przez uczniów, wolnych od zachowań ryzykownych.

Głównym celem przedsięwzięcia jest uświadomienie niebezpieczeństw czyhających na młodzież podczas wakacji oraz zwrócenie szczególnej uwagi na konsekwencje błędnych zachowań i decyzji.

W trakcie imprezy odbywały się różnorodne konkursy, gry i zabawy. Podczas festynu przeprowadzono także pokaz umiejętności psów służbowych straży miejskiej oraz KMP w Białymstoku. Psy zaprezentowały umiejętności w zakresie posłuszeństwa oraz obrony przed atakiem na przewodnika.